» Biblioteka Kombëtare e Kosovës shpall Konkurs

         
 

Prishtinë, 23 nëntor 2018

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" shpallë:

K O N K U R S

 

I.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar për Biblioteka (pesë vende pune)
Kategoria funksionale /Koeficienti: 6
Numri i referencës: 1 - AR/550 / JP00035660
Vendi: Prishtinë

II.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar i Pasurisë
Kategoria funksionale /Koeficienti: 7
Numri i referencës: 02/2018
Vendi: Prishtinë

 

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

 

     
         
 
     


All rights reserved by The National Library of Kosova. Copyright © 2014