» Biblioteka Kombëtare e Kosovës shpall Konkurs

Prishtinë, 30 janar 2023

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" shpallë:

K O N K U R S

 

I.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani"
Titulli i punës: Tre (3) Zyrtar për Biblioteka 1
Kategoria funksionale/Koeficienti: 6
Referenca: RN00010781
Kodi: RPC0004445
Vendi: Prishtinë

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

 

II.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani"
Titulli i punës: Një Zyrtar i TI-së
Kategoria funksionale/Koeficienti: 6
Referenca: RN00010782
Kodi: RPC0004446
Vendi: Prishtinë

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 6 prill 2021

Njoftim për kandidatët e përzgjedhur

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për projektin “Kujtesa e Kosovës: Rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe”

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Listën

Lista mund të shkarkohet edhe në web-faqen e MKRS-së, linku: https://www.mkrs-ks.org/?page=1,22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Prishtinë, 07 shkurt 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 07 shkurt 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 26 shtator 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 17 shtator 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 11 shtator 2019

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" shpallë:

K O N K U R S

 

I.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani"
Titulli i punës: Një Zyrtar për Biblioteka
Kategoria funksionale/Koeficienti: 6
Numri i referencës: 1 - AR/550 / JP00040722
Vendi: Prishtinë

II.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani"
Titulli i punës: Një Zyrtar i Prokurimit
Kategoria funksionale/Koeficienti: 7
Numri i referencës: 1 - PR/040 / JP00040500
Vendi: Prishtinë

III.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës ”Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Një Zyrtar i TI-së
Kategoria funksionale/Koeficienti: 6
Numri i referencës: TIK/530 / JP00040501
Vendi: Prishtinë

 

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prishtinë, 19 gusht 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prishtinë, 2 gusht 2019

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" shpallë:

K O N K U R S

 

I.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës  "Pjetër Bogdani"
Titulli i punës: Zyrtar i lartë për Biblioteka
Kategoria funksionale /Koeficienti: 7
Numri i referencës: 1 - AR/550 / JP00035660
Vendi: Prishtinë

 

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 5 korrik 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 5 korrik 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 30 maj 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prishtinë, 15 maj 2019

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" shpallë:

K O N K U R S

 

I.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës   Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar për Biblioteka ( Tri vende pune)
Kategoria funksionale /Koeficienti: 6
Numri i referencës: 1 - AR/550 / JP00035660
Vendi: Prishtinë


II.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës   Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar i Pasurisë
Kategoria funksionale /Koeficienti: 7
Numri i referencës: 02/2018
Vendi: Prishtinë

 

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prishtinë, 14 maj 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 11 prill 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 26 mars 2019

Biblioteka Kombëtare e Kosovës ,,Pjetër Bogdani” më 26.03.2019, publikon këtë:

K O N K U R S
(Për avancim të brendshëm)

1. Udhëheqës i Sektorit të Informacionit  -  ST/1440 / JP00038306

2. Udhëheqës i Sektorit të Katalogimit - ST/010 / JP00038305


Paga: Koeficienti 8
Lloji: Me orar të plotë 40 orë
Kohëzgjatja e kontratës: Një vit punë provuese me mundësi vazhdimi.

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 25 mars 2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 11 mars 2019

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" shpallë:

K O N K U R S

(Marrëveshje për shërbime të veçanta)

 

I.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës ”Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar për Biblioteka
Kategoria funksionale /Koeficienti: 6
Orari i punës 8.00 – 16.00
Afati: 6 muaj
Vendi: Prishtinë

II.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës ”Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar për Biblioteka
Kategoria funksionale /Koeficienti: 6
Orari i punës 8.00 – 16.00
Afati: 6 muaj
Vendi: Prishtinë

III.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës ”Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Një Zyrtar I TI-së
Kategoria funksionale /Koeficienti: 6
Orari i punës 8.00 – 16.00
Afati: 6 muaj
Vendi: Prishtinë

IV.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës ”Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar i Prokurimit
Kategoria funksionale /Koeficienti: 7
Vendi: Prishtinë

V.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës ”Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Dy punëtor higjiene
Kategoria funksionale /Koeficienti: 4
Orari i punës 8.00 – 16.00
Afati: 6 muaj
Vendi: Prishtinë

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 30 janar 2019

Shkarko Njoftimin për anulimin e pjesshëm të konkursit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 18 janar 2019

Shkarko Njoftimin për kandidatin e suksesshëm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     
 

Prishtinë, 10 nëntor 2018

Njoftim për zgjatjen e pranimit të aplikacioneve

Biblioteka Kombëtare e Kosovës ”Pjetër Bogdani”:, njofton se për të arritur pranimin e balancuar të aplikacioneve nga aspekti gjinor dhe etnik zgjat edhe për 7 dite kalendarike pranimin e aplikacioneve për pozitën:

  1. Zyrtar për Biblioteka (pesë vende pune)

  2. Zyrtar i Pasurisë

    Shkarko Njoftimin për zgjatjen e pranimit të aplikacioneve

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prishtinë, 23 nëntor 2018

Biblioteka Kombëtare e Kosovës "Pjetër Bogdani" shpallë:

K O N K U R S

 

I.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar për Biblioteka (pesë vende pune)
Kategoria funksionale /Koeficienti: 6
Numri i referencës: 1 - AR/550 / JP00035660
Vendi: Prishtinë

II.
Institucioni: Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani”
Titulli i punës: Zyrtar i Pasurisë
Kategoria funksionale /Koeficienti: 7
Numri i referencës: 02/2018
Vendi: Prishtinë

 

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Konkursin

Klikoni në këtë lidhje për ta shkarkuar Aplikacionin

 

     
         
 
     


All rights reserved by The National Library of Kosova. Copyright © 2014